divendres, 15 d’octubre del 2010

LES TIC A L'EDUCACIÓ INFANTILFactors que cal tenir en compte en introduir les TIC a l'educació infantil:
- Formació del professorat
- Objectius a assolir a l'educació infantil
- Introducció de les TiC a infantil
- Coordinació óculo-motriu i l'ús del ratolí
- Materials multimedia

INTRODUCCIÓ DE LES TIC A INFANTIL

La introducció de les TiC a l'educació infantil s'ha de fer de manera progressiva i a partir d'unes activitats prèvies com en qualsevol altre centre d'interès o contingut que volem treballar. Es tracta de planificar i trobar estrategies que facin que el primer contacte amb la informàtica desperti interès i alhora satisfacció. En cap moment ha de suposar una situació frustrant degut a les limitacions motores i de coordinació.
Una possible seqüenciació d'activitats prèvies abans d'utilitzar per primera vegada un ordinador i en concret, el ratolí:

-Jugar a moure els dits: Es tracta de buscar i provar diferents moviments que podem fer amb les mans i els dits. Anirem del moviment global per finalitzar en el moviment dels dits un a un, i en particular el moviment del dit índex. És molt important que en tot moment verbalitzem el moviment que fem, així ajudem a l'infant a interioritzar el moviment.

-Cançons-joc dels dits: Jo moc un dit, Els dits de la mà, cançons de comptar on ensenyem els dits...

-Moure un dit i dir clic: Moure el dit índex i alhora dir "clic". En dir "clic" estem ajudant als nostres infants perquè interioritzin el moviment d'aquest dit. Podem provar de dir un "clic" o dos "clic"; en aquest darrer cas s'haurà de moure dues vegades el dit. A partir d'aquesta consigna podem fer que entre ells juguin i diguin "clic" o "clic-clic" i els altres només hagin de fer el moviment (a poc a poc, més ràpid, més fort, més fluix...)

-Fer clic en diferents llocs: Es tracta d'anar practicant el moviment sobre diferents superficies (taula, paret, cadira, pissarra...)

-Presentació dels ratolins a l'aula (amb gomet): És molt recomanable posar un gomet o una altra icona identificativa per tal que els infants sapiguen a on han de fer clic o dos clic.

Utilitzar el ratolí sense estar connectat a l'ordinador és una situació que facilita un primer contacte on poden sentir el "clic" en clicar el ratolí, on han de controlar o fer la força necessària per tal de poder clicar... En definitiva, una petita activitat que ajuda als infants a l'aproximació i domini del ús del ratolí i al educador li serveix per saber en quin nivell motor es troben els infants.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada